top of page
VARNING
Taste of Kenya Coffee

Denna webbplats ger allmän information om Taste of Kenya och de produkter och tjänster vi erbjuder och är endast för detta ändamål.

Även om Taste of Kenya tar rimlig omsorg för att tillhandahålla information som är korrekt och uppdaterad när den först ingår på webbplatsen, förbinder vi oss inte att uppdatera eller korrigera information och vi förbehåller oss rätten att ändra, radera eller flytta alla eller några av materialet på denna webbplats när som helst utan föregående meddelande.

Taste of Kenya ger ingen uttrycklig eller underförstådd garanti eller garanti (och i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Taste of Kenya avstår från någon garanti) om riktigheten eller fullständigheten av informationen på denna webbplats. Varken Taste of Kenya eller någon annan person eller enhet accepterar ansvar för förlust eller skada av något slag eller hur som helst orsakat, direkt eller indirekt till följd av användningen av eller förlitningen på denna webbplats eller någon av informationen den innehåller.

Material som visas på webbplatsen ägs eller kontrolleras av Taste of Kenya och i förekommande fall skyddas av upphovsrätt. Du får inte sälja, överföra, modifiera, kopiera, sända, distribuera, visa, reproducera, publicera, licensiera eller skapa verk från någon information eller material som finns på Smaken av Kenyas webbplats eller på annat sätt använda dem för allmän eller kommersiell användning utan vår uttryckliga skriftligt medgivande.

Förpackningen kan variera från den som visas. De angivna vikterna, dimensionerna och kapaciteterna är endast ungefärliga. Vi har gjort vårt yttersta för att så exakt som möjligt visa färgerna på våra produkter som visas på webbplatsen. Eftersom de faktiska färgerna du ser beror på din bildskärm kan vi dock inte garantera att skärmens visning av någon färg korrekt återspeglar produktens färg vid köp.

Denna webbplats kan ibland innehålla länkar (internet hypertextlänkar), vilket leder till webbplatser som inte är under kontroll av Taste of Kenya. Taste of Kenya tar inget ansvar för materialet på någon webbplats som inte är under kontroll av Taste of Kenya. Taste of Kenya kommer inte att vara ansvarig för material som placeras på eller länkas till webbplatsen av någon person eller personer utan tillstånd.

Dessa bestämmelser ska tolkas i enlighet med kenyansk lag.

Om du besöker den här webbplatsen anses du ha läst och accepterat ovanstående bestämmelser.

bottom of page