top of page
תנאים ותנאים

תנאים אלה יהוו חלק מכל ההסכמים לאספקת סחורות ושירותים על ידי Taste of Kenya Limited (המכונים להלן "החברה") לכל אדם אחר (המכונה כאן "הלקוח") ויחולו על כל תנאים או תנאים שאינם עקביים. בהזמנת הלקוח או בהתייחס אליהם או בהתכתבויות או בכל מקום אחר או כל התנאים או התנאים המנוגדים לאלה אינם נכללים ונכחדים בזאת. לאף עובד אין סמכות לשנות או להוסיף או לצאת מתנאים אלה או לייצג כל מצג לגבי הסחורה ו / או השירותים או ההסכם שנעשה בזה.

ההתחייבויות של החברה ושל הלקוח מוגדרות בזאת.

להלן התנאים וההגבלות לשימוש באתר הטעם של קניה או בכל אתר אינטרנט אליו מקושר האתר ("האתר"). אתר זה מיועד לשימוש אנשים בני 18 ומעלה בלבד.

אתר: שימוש וביטחון

אתה האחראי המלא לכל הפעילויות המתרחשות תחת חשבונך ב- Taste of Kenya באתר המקוון. אתה מסכים להודיע ​​לנו באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה או כל הפרת אבטחה אחרת.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

אתר: פרטיות ושימוש בנתונים

איננו מחזיקים נתונים אישיים כלשהם. במקום זאת, נתונים אישיים נשמרים בשרת מאובטח מרוחק ומשמשים ובאחריותם המלאה של Taste of Kenya Limited. לפיכך, אם יש לך שאלות הנוגעות לפרטיות האתר ולשימוש בנתונים, אנא עיין בסעיף הפרטיות באתרנו. אתר אינטרנט: התנהלות אתה מסכים לציית לכל החוקים והתקנות המקומיים, הממלכתיים, הלאומיים והבינלאומיים החלים ואתה האחראי הבלעדי לכל פעולות או מחדלים המתרחשים תחת השימוש שלך, כולל תוכן ההעברות שלך דרך האתר. כל המידע, העיצוב, הלוגו ומפרטים אחרים המופיעים באתר הם בבעלותם הבלעדית של Taste of Kenya. כל העתקה, העברה או העברה חוזרת של אותו דורש אישור בכתב מראש של Taste of Kenya

אתר: פרסום

אנו שומרים לעצמנו את הזכות בכל עת לפרסם פרסומות ומבצעים באתר. מפרסמים וספונסרים באתר הם האחראים הבלעדיים לעמידה בכל החוקים המקומיים, הלאומיים, הממלכתיים והבינלאומיים (במידת הרלוונטיות) ואנו כוללים את כל האחריות אשר נגרמת מכך.

מחיר טובין

המחיר המופיע באתר ('המחיר') למוצרי טעם של קניה ("המוצרים") יהיה כפי שנקבע בזמן ביצוע ההזמנה באתר. אנו רשאים לבצע התאמות במחיר על מנת לקחת בחשבון כל עליית עלותנו, או הטלת מיסים או מכסים חדשים, או אם מחיר המוצרים באתר שגוי עקב טעות או מחדל.

מסירה

אנו נשתדל לספק לך את המוצרים תוך 3-5 ימי עבודה ממועד הזמנת חשבונך באופן מקומי בקניה, כאשר הדבר מעשי. עם זאת, מוצרים כפופים לזמינות ולעיתים עשויים להתרחש עיכובים שאינם בשליטתנו. כל התאריכים שצוינו למשלוח הם משוערים בלבד. אם המסירה מתעכבת ביותר מ- 21 יום, יש לך את הזכות ליצור איתנו קשר ולסרב לקבל את המוצרים. בנסיבות אלה, אנו נחזיר את כל הכסף ששילמת על ידך עבור אותם מוצרים וכל כספי משלוח שחויבת. עם זאת, לא נהיה אחראים לכל הפסד, עלות, נזק או חיוב אחר שאתה עלול לסבול אם אנו מתעכבים באספקה ​​או לא נספק מוצרים אלה. בעת המסירה תידרש לחתום באופן חוקי על משלוח המוצרים, ולאחר מכן המוצרים יהפכו לאחריותך הבלעדית.

טוען

ברכישה מקוונת, יש לך זכות סטטוטורית להחזיר מוצר (למעט תוצרת מתכלה) עד 7 ימים לאחר מסירת ההזמנה שלך (תקופת צינון). אנו יכולים לשנות או לבטל הזמנה עד לשלוחה. אם ההזמנה נשלחה, תוכל להחזיר לנו את המוצר ואנחנו נארגן החזר כספי (לא כולל עלות משלוח). יש לדווח על כל שבירה או נזק תוך 24 שעות מרגע הרכישה / המסירה.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

התאמה למפרט

רבים מהמוצרים הם בעלי אופי טכני ולא מעשי לפרסם מפרטים מפורטים של כל המוצרים ולשמור על מפרט עדכני לחלוטין. כל חומר התיאור, הציורים, התמונות, הצבעים, המפרט והפרסום באתר הם למטרה הבלעדית לתת תיאור משוער של המוצרים.

בטיחות

אם כלולים מדריכים, מידע על המטופל או הוראות בטיחות עם המוצרים, אתה מסכים לקרוא ולבצע בקפידה את כל התנאים הכלולים בהם בכל עת. כל מידע המופיע באתר אינו אמור להיות מקיף, ואם אינך מנוסה בשימוש במוצרים או שאינך בטוח ביכולותיך, עליך תמיד לפנות לייעוץ ולסיוע של מומחים.

הצהרת אחריות

המידע הכלול באתר נועד למטרות מידע בלבד, ולמרות שעשינו כל מאמץ להבטיח את נכונות המידע הכלול במסמך זה, המידע הזמין דרך האתר מסופק "כפי שהוא" ו"כפי שהוא זמין "וללא אחריות או תנאים מכל סוג שהוא מפורש או משתמע. איננו מתחייבים או מצהירים כי השימוש או תוצאות השימוש בחומרים הזמינים דרך האתר או מצדדים שלישיים יהיו נכונים, מדויקים בזמן, אמינים או אחרים. איננו מקבלים אחריות ביחס לכל האמור לעיל למעט כפי שניתן על פי זכויותיך הסטטוטוריות.

הגבלת אחריות

במידה המלאה המותרת על פי החוק החל, בשום פנים ואופן, לרבות, אך לא רק, רשלנות, אנו נהיה אחראים כלפיך בכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי הנובע משימוש או מחוסר היכולת להשתמש באתר, בכל שינוי באתר, בכל חומר או נתונים שנשלח או התקבל או שלא נשלח או התקבל או בגין כל אחד מהנזקים הנ"ל הנובע כתוצאה משימוש או חוסר יכולת להשתמש במוצרים. בשום פנים ואופן האחריות שלנו ושל הספקים שלנו אליך ו / או לצדדים שלישיים כלשהם מכל האמור לעיל לא תעלה על 20,000 KES.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

זכויות תוכן לתוכן

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

אתה מאשר כי תוכן, כולל אך לא מוגבל לטקסט, תוכנה, מוסיקה, סאונד, תצלומים, וידאו, גרפיקה או חומר אחר הכלול בפרסומות נותני חסות או במידע המופץ באופן מסחרי המופץ על ידי דוא"ל על ידי האתר, על ידינו, או המפרסמים שלנו או ספקי תוכן אחרים, מוגנים בזכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, פטנטים או זכויות וקניין אחר.

שינוי תנאים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאי השימוש או את המדיניות בנוגע לשימוש באתר (כולל, בפרט, אלה הנוגעים למחיר או לזמינות) בכל עת ולהודיע ​​לך על ידי פרסום גרסה מעודכנת של תנאי השימוש ב- אתר אינטרנט.

כללי

לא נהיה אחראים לכל אי ביצוע התחייבויותינו במסגרת תנאים אלה אשר נגרמים על ידי נסיבות שאינן בשליטתנו הסבירה לרבות, אך לא מוגבלת לכל אירוע כוח עליון.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

bottom of page