top of page
DISCLAIMER
Taste of Kenya Coffee

Deze website geeft algemene informatie over Taste of Kenya en de producten en diensten die wij aanbieden en is uitsluitend voor dat doel.

Hoewel Taste of Kenya redelijke zorg besteedt om informatie te verstrekken die nauwkeurig en up-to-date is wanneer deze voor het eerst op de website wordt opgenomen, verplichten we ons niet om informatie bij te werken of te corrigeren en behouden we ons het recht voor om alle of een deel van het materiaal op deze website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Taste of Kenya geeft geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet (en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijst Taste of Kenya elke verklaring of garantie af) met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website. Noch Taste of Kenya, noch enige andere persoon of entiteit aanvaardt aansprakelijkheid voor enig verlies of schade, van welke aard of hoe dan ook veroorzaakt, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op deze website of de informatie die deze bevat.

Materialen die op de website worden weergegeven, zijn eigendom van of worden beheerd door Taste of Kenya en zijn waar van toepassing auteursrechtelijk beschermd. U mag geen werken verkopen, overdragen, wijzigen, kopiëren, verzenden, distribueren, weergeven, reproduceren, publiceren, in licentie geven of maken van enige informatie of materialen op de Taste of Kenya's website of deze anderszins gebruiken voor openbaar of commercieel gebruik zonder onze uitdrukkelijke geschreven toestemming.

De verpakking kan afwijken van de getoonde. De opgegeven gewichten, afmetingen en capaciteiten zijn slechts bij benadering. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren van onze producten die op de website verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Omdat de werkelijke kleuren die u ziet echter afhankelijk zijn van uw monitor, kunnen we niet garanderen dat de kleurweergave op uw monitor de kleur van het product bij aankoop nauwkeurig weergeeft.

Deze website kan van tijd tot tijd links bevatten (internet hypertext links), die leiden naar websites die niet onder de controle van Taste of Kenya staan. Taste of Kenya aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot het materiaal op een website die niet onder de controle van Taste of Kenya staat. Taste of Kenya's is niet verantwoordelijk voor materiaal dat zonder toestemming door een persoon of personen op de site is geplaatst of hieraan is gekoppeld.

Deze bepalingen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Keniaanse wetgeving.

Als u deze site bezoekt, wordt u geacht de bovenstaande bepalingen te hebben gelezen en geaccepteerd.

bottom of page