top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten voor de levering van goederen en diensten door Taste of Kenya Limited (hierna 'het bedrijf' genoemd) aan een andere persoon (hierna de 'klant' genoemd) en prevaleren boven eventuele inconsistente voorwaarden of bepalingen in of waarnaar wordt verwezen in de bestelling van de klant of in correspondentie of elders en alle of enige voorwaarden of bedingen die hiermee in strijd zijn, worden hierbij uitgesloten en komen te vervallen. Geen enkele werknemer heeft de bevoegdheid om deze voorwaarden te wijzigen, aan te vullen of ervan af te wijken of enige verklaring af te leggen over de goederen en/of diensten of de hierin gemaakte overeenkomst.

De verplichtingen van zowel het Bedrijf als de Klant worden hierin gedefinieerd.

Hierna volgen de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Taste of Kenya-website of enige internetsite waarnaar de website is gelinkt (de "Website"). Deze website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen van 18 jaar en ouder.

WEBSITE: GEBRUIK EN BEVEILIGING

U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Account op Taste of Kenya's onlineshop.com. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik of enige andere inbreuk op de beveiliging.

WEBSITE: PRIVACY & DATAGEBRUIK

We hebben geen persoonlijke gegevens. In plaats daarvan worden persoonlijke gegevens opgeslagen op een externe beveiligde server en gebruikt en vallen deze onder de volledige verantwoordelijkheid van Taste of Kenya Limited. Dienovereenkomstig, als u vragen heeft over websiteprivacy en gegevensgebruik, raadpleeg dan het privacygedeelte op onze website.WEBSITE: GEDRAG U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wet- en regelgeving en bent als enige verantwoordelijk voor alle handelingen of nalatigheden die plaatsvinden onder uw gebruik, inclusief de inhoud van uw verzendingen via de Website. Alle informatie, ontwerp, logo en andere specificaties op de Website zijn het exclusieve eigendom van Taste of Kenya's. Voor het kopiëren, verzenden of opnieuw verzenden ervan is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Taste of Kenya's vereist

WEBSITE: RECLAME

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om advertenties en acties op de Website te plaatsen. Adverteerders en sponsors op de Website zijn als enige verantwoordelijk voor het naleven van alle lokale, nationale, staats- en internationale wetten (indien van toepassing) en we sluiten alle aansprakelijkheid uit, op welke manier dan ook veroorzaakt.

PRIJS VAN GOEDEREN

De prijs vermeld op de Website (de 'Prijs') voor de producten van Taste of Kenya (de 'Producten') is zoals bepaald op het moment dat u uw bestelling op de website plaatst. We hebben het recht om de prijs aan te passen om rekening te houden met een stijging van onze kosten, of het opleggen van nieuwe belastingen of heffingen, of als door een fout of weglating de prijs voor de producten op de Website verkeerd is.

LEVERING

We zullen ernaar streven om de Producten binnen 3-5 werkdagen na uw accountbestelling lokaal in Kenia te leveren, waar dit praktisch is. Producten zijn echter onderhevig aan beschikbaarheid en er kunnen soms vertragingen optreden die buiten onze controle liggen. Alle opgegeven leveringsdata zijn daarom slechts bij benadering. Als de bezorging meer dan 21 dagen vertraagd is, heb je het recht om contact met ons op te nemen en de producten te weigeren. In deze omstandigheden zullen we al het door u betaalde geld voor die Producten en eventuele leveringsbedragen die u in rekening zijn gebracht, terugbetalen. We zijn echter niet verantwoordelijk voor andere verliezen, kosten, schade of lasten die u zou kunnen lijden als we de levering van die Producten vertragen of niet leveren. Op het moment van levering moet u geldig aftekenen voor de levering van de Producten, waarna de Producten uw eigen verantwoordelijkheid worden.

CLAIMS

Wanneer u online koopt, heeft u een wettelijk recht om een ​​Product (anders dan bederfelijke producten) te retourneren tot 7 dagen nadat uw bestelling is afgeleverd (afkoelingsperiode). We kunnen een bestelling wijzigen of annuleren totdat deze is verzonden. Als de bestelling is verzonden, kunt u het product aan ons retourneren en regelen wij een terugbetaling (exclusief verzendkosten). Eventuele breuken of beschadigingen moeten binnen 24 uur na aankoop/levering worden gemeld.

OVEREENSTEMMING MET SPECIFICATIE:

Veel van de producten zijn technisch van aard en het is niet praktisch om van alle producten gedetailleerde specificaties te publiceren en specificaties volledig up-to-date te houden. Alle beschrijvende zaken, tekeningen, afbeeldingen, kleuren, specificaties en advertenties op de Website zijn uitsluitend bedoeld om een ​​benaderende beschrijving van de producten te geven.

VEILIGHEID

Als er handleidingen, patiëntinformatie of veiligheidsinstructies bij de producten worden geleverd, stemt u ermee in om te allen tijde alle daarin opgenomen voorwaarden zorgvuldig te lezen en op te volgen. Alle informatie op de Website is niet bedoeld om volledig te zijn en als u onervaren bent in het gebruik van de producten of niet zeker bent van uw capaciteiten, dient u altijd deskundig advies en hulp in te winnen.

AFWIJZING VAN GARANTIES

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en hoewel we er alles aan hebben gedaan om de juistheid van de informatie op deze website te garanderen, wordt de informatie die beschikbaar is via de website verstrekt "zoals deze is" en "zoals beschikbaar" en zonder garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. We garanderen of verklaren niet dat het gebruik of de resultaten van het gebruik van de materialen die beschikbaar zijn via de Website of van derden correct, nauwkeurig, tijdig, betrouwbaar of anderszins zullen zijn. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het bovenstaande, behalve zoals voorzien in uw wettelijke rechten.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zijn wij in geen geval, inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, aansprakelijk jegens u voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om gebruik van de Website, eventuele wijzigingen aan de Website, materiaal of gegevens die al dan niet verzonden of ontvangen zijn of voor een van de bovengenoemde schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Producten. In geen geval zal onze aansprakelijkheid en die van onze leveranciers jegens u en/of derden voor een van bovenstaande KES 20.000 overschrijden.

EIGENDOMSRECHTEN OP INHOUD

U erkent dat inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, software, muziek, geluid, foto's, video, grafische afbeeldingen of ander materiaal in sponsoradvertenties of via e-mail verspreide, commercieel geproduceerde informatie die u door de Website, door ons of onze adverteerders of andere contentproviders, wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, patenten of andere eigendomsrechten en wetten.

WIJZIGING VAN VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden of het beleid met betrekking tot het gebruik van de website (inclusief, in het bijzonder, die met betrekking tot prijs of beschikbaarheid) op elk moment te wijzigen en u op de hoogte te stellen door een bijgewerkte versie van de gebruiksvoorwaarden op de website te plaatsen. Website.

ALGEMEEN

Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen van een van onze verplichtingen onder deze algemene voorwaarden die wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, gevallen van overmacht.

bottom of page